FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Zuccarellostiftelsen

Både enkeltpersoner og idrettslag og klubber kan søke støtte for å halde barn og unge i aktivitet! Frist er 20. januar 2024

Dette er eit fond som er etablert for å bryte ned kostnads-barrierane som gjer at barn og unge blir ståande på sidelinja, mot si vilje. Zuccarello-stiftelsen ønsker å bidra til å halde barn og unge i aktivitet – uavhengig av kvar dei bur, og kva forhold dei veks opp i. Enkeltpersonar kan søke støtte både til deltakar-avgifter, innkjøp av utstyr og dekning av transportkostnader. Idrettslag og klubbar kan også søke støtte til rehabilitering av idrettsfasiliteter samt til dekking av kostnader til å oppretthalde eller auke deltakinga til barn og unge.


Dette er noko av det tilskotet kan brukast til:

  • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikkje kan dekke dette sjølv

  • Innkjøp av naudsynt utlånsutstyr

  • Kostnadar for å oppretthalde eller auke talet på deltakarar (f.eks økonomisk stønad til trenarar og aktivisering av frivillige)

  • Rehabilitering av idrettsfasiliteter

  • Transportkostnader


Les meir: https://zuccarellostiftelsen.no/sok-stotte/

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal