FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Søk midlar frå Stryn Ping Pong Club!

Stryn Ping Pong Club deler kvart år ut midlar til gode formål. Midlane kjem frå overskot frå Oktoberfesten, samt andre arrangement SPPC står bak. Søk innan 1. mars!

SPPC ynskjer å bidra med pengar til frivillige lag og organisasjoner i Stryn kommune. Alle frivillige lag og organisasjonar kan søkje om midlar til gode formål.

Send søknaden til post@sppc.no.

Søknaden MÅ innehalde følgjande:
- Namn på organisasjonen/laget
- Organisasjonsnummer
- Namn på kontaktperson
- Mobil og mail til kontaktperson
- Forklaring på kvifor vi skal støtte søknaden

Søknadsfrist: 1. mai 2023


Flere dokumenter

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal