FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina (20.mai)

Frivillige organisasjonea kan få stønad frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant barn, unge og vaksne som kjem til Noreg!

Frivillige organisasjonar som ønskjer å bidra til inkludering og integrering av flyktninger frå Ukraina, kan no søkje Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) si tilskotsordning om midlar. Stryn kommune oppfordrar frivillege organisasjonar om å søkje. Søknadsfristen er 20. mai.

Prosjektene/tiltakene som får støtte skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap.

Les meir om ordninga: https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/45-millioner-i-ekstraordinare-midler-til-integrering-av-flyktninger-fra-ukraina/

Søk her: https://www.imdi.no/tilskudd/ekstraordinar-tilleggsutlysning-tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal