FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Organisasjonar kan søke Helle Bennetts Almennyttige Fond

Organisasjoner og grupper kan søke Helle Bennetts Allmennyttige Fond om midler til tiltak og prosjekter rettet mot omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. Søknader kan sendes fortløpende og behandles fire ganger i året i forbindelse med styremøte
Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal