FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Open Hall

 

Open hall Stryn er eit uforpliktande aktivitetstilbod og ein møteplass for 8.-10.klasse. Her kan ein delta på ulike leik- og idrettsaktivitetar. I tillegg vil det vere ein sosial arena med kiosk og spel. Tilbodet er GRATIS!

 / 

Stryn kulturskule

Kultur, musikk 

I kulturskulen vår kan du lære å synge, spele piano, trekkspel, gitar, bassgitar, fele og trommer. I tillegg har vi grupper for aspirantar, DJ/Laptop, teater, dans og kunst. Det kan også dukke opp kortare kurs og helgakurs. Kulturskulen er open for alle mellom 6 og 100 år! Songelevar må vere 10 år for å byrje hjå oss, og born og unge blir prioritert.

Voksne for barn - Indre Nordfjord Lokallag

Andre 

Voksne for barn er ein ideell medlemsorganisasjon som jobbar for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. Organisasjonen har lokallag rundt om i heile Norge. Voksne for barn-indre Nordfjord er eit av desse lokallaga. Vi jobbar etter same retningslinjene som VFB sentralt. Meir informasjon om VFB er å finne på www.vfb.no. VFB - indre Nordfjord dekker kommunane Stryn, Volda, Stad og Gloppen. Lokallaget har eige styre og jobbar aktivt med saker i lokallmiljøet. Medlemmene melder seg inn i vfb sentralt, men vert registrert i lokallaget og kontakta av styret i for VFB-indre Nordfjord når dei melder seg inn. Det er mange typer medlemskap.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal