FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Sparebanken Vest

Har du et prosjekt som venter på å bli realisert? Både lag og organisasjoner kan søke om prosjektmidler til gode formål – innen for eksempel kultur, sosialt ansvar, utdanning og tiltak som bidrar til levende lokalsamfunn.

Det gis støtte til lag, organisasjoner og tiltak som finner sted i Vestland, Rogaland fylke, samt Volda og Ålesund i nord.

  • Prosjekter innenfor kategoriene; bærekraft, forskning, helse, humanitære formål, idrett og fysisk aktitivet, kultur, næringsutvikling og oppvekst og utdanning
  • Kostnader tilknyttet et tidsavgrenset prosjekt
  • Engangsutgifter til utstyr, materialer og kurs


Les meir her

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal