FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Mangfald og inkludering- søk om midlar her!

Mangfald- og inkluderingsstøtta er ei støtteordning for barn og unge som ønskjer å utvikle prosjekt som set fokus på mangfald, haldningar og deltaking.

Barn- og unge skal sjølv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Barn og unge er definert som personer under 26 år.

Organisasjonar og grupper som mottek stønad skal vere opne fellesskap der alle barn og unge vert inkludert. Det vert gjeve stønad til prosjekt der barn og unge deltek aktivt i prosjektet. Prosjekta må vektlegge respekt og forståing for mangfald gjennom aktivitetane.   

Søknadsfrist er 01.06.23


Les meir og søk her!

Flere dokumenter

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal