FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Søk Ildsjelfondet- Sparebanken Vest

Ildsjelfondet støttar samfunnsnyttige prosjekt med kort tidshorisont, og med opptil 50 000 kroner. Lag og ideelle organisasjonar kan søke om stønad i løpet av tre årlege søknadsrunder:. Neste søknadsfrist er 01. februar!

Lag, organisasjonar og kulturtiltak med kort tidshorisong kan få opptil 50 000 kroner i støtte, (tiltak/innkjøp innen 2 måneder +/-). Tiltaka finn stad i Vestland eller Rogaland fylke, samt Volda og Ålesund i nord.

  • Nye aktivitetar og tilbod for frivillege lag og organisasjoner innanfor idrett-, kulturfeltet og utanforskap slik at desse kan halde fram sitt viktige arbeid
  • Eksisterande tilbod i lag, organisasjonar og kulturfeltet
  • Tiltak som sikrar finansiering av aktivitetar til barn og ungdom i ei tid der fleire familiar vil få større utfordringar med dette


Les meir og søk her

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal