FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Tilskot til lokale grendahus

Huset i Bygda! Her kan lokale grendahus søkje om pengar til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde hus.

Om søknadsordninga

Gåveordninga er avgrensa til lokale kulturhus i Sogn og Fjordane og skal gå til til bygningsmessige tiltak. Dvs. alle fysiske formar for tiltak på organisasjonseigde hus, som renovering av tak, veggar, vindauge, kjøkken, toalett, universell utforming osv.

For andre typar søknadar (aktivitets- og prosjektstøtte), må de søke Sparebankstiftinga. Informasjon og søknadsskjema finn de her:  www.sparebankstiftinga.no/sok-om-midlar . Frist er normalt 1. mars og 1. september.

Det er to krav for å kunne søke

  1. Huset ikkje er eigd av offentlege institusjonar
  2. Huset er ope for allmenn aktivitet. Dvs. at privatpersonar og andre lag og organisasjonar har moglegheit til å nytte seg av huset.

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal