FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Hjartebank- Sparebanken Vest

En konsertturné med millioner i bagasjen!

Hjertebank er en vestlandsturné med gratiskonserter for hele familien, og støtte til helt lokale prosjekter! Det settes av 1 million kroner til hvert sted og representanter for lag og organisasjoner kan søke om støtte til hjertesaker de brenner for. Stedene vi besøker varierer fra år til år, så benytt anledningen dersom Hjertebank kommer nær der du bor! 

Hvem kan søke?
Organisasjoner, lag, klubber og foreninger med eget organisasjonsnummer, og tilhørighet i kommunene tilknyttet Hjertebank-arrangementet. En ekstern lokal jury beslutter hvilke 8-10 prosjekter som får støtte. Det totale tildelingsbeløpet utgjør 1 million kroner for hvert sted, og fordeles mellom juryens valgte prosjekter. Alle får svar på e-post, og tildelingene overrekkes under Hjertebank-konsertene. 

Søknadsfristen for tilskotet er 10.09! Les meir her!


Hjertebank 2023 Logo og turneoversikt

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal