FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Noregs enklaste tilskotsordning for barn og unge- Frifond

Frifond støttar dei som vil gjere noko kjekt der dokke bur!

Du kan søke om støtte til nesten det du vil – så lenge det er ein aktivitet i nærleiken av der du bur.

Husk at:

  • Dokke må bruke pengane på å gjere noko i nærleiken av der dokke bur. Det betyr at de ikkje kan få pengar til  å reise til ein annan by eller eit anna land.
  • Dokke må lage aktiviteten sjølv. For eksempel lage ein festival, sette opp ei teaterforestilling eller ein konsert, men dokke kan ikkje betale nokon for å gjere det for dokke.
  • Dokke kan ikkje bruke pengane på å kjøpe dyrt utstyr, som kamera, lyd- og lysutstyr. Frifond-pengar kan brukast på å leige den typen utstyr. Unntaket er støtte frå Frifond musikk, som blant anna kan brukast til å kjøpe instrument.

For å kunne søke om støtte må de vere minst tre personar og 1/3 må være under 26 år.

I tillegg må aktiviteten vere basert på frivillig innsats, altså kan dokke ikkje få lønn for den jobben dokkr gjer med prosjektet. Aktiviteten eller prosjektet kan heller ikkje vere i skulesamanheng.

Så mykje penger kan de få frå:

Frifond musikk

  • Band: 6000 kroner
  • Større grupper: 10.000 kroner
  • Festival eller konsert: 35.000 kroner

Frifond teater

  • Teater- eller danseforestilling: 40.000 kroner
  • Kurs: 10.000 kroner

Frifond barn og unge

  • Opp til 35.000 kroner

Les meir her: https://www.frifond.no/

Flere dokumenter

Følg med-- tilskotsbonanza!

Vi har samla ein haug av tilskotsordningar som DITT lag eller foreining kan søke på! Men følg med, nokre av fristane er rett rundt hjørnet

Helle Bennetts Almennyttige Fond

Organisasjoner og grupper kan søke Helle Bennetts Allmennyttige Fond om midler til tiltak og prosjekter rettet mot omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. Søknader kan sendes fortløpende og behandles fire ganger i året i forbindelse med styremøte

Hugs- Noregs Ungdomslag: Momskompensasjon

Lokal- og fylkeslag i Norges Ungdomslag kan søke om momskompensasjon for å kompenserer for kostnader som er brukt på merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Korforbund- hugs momskompenasjon

Søknadsfristen er rundt 20. august hvert år.

Lokaltransport for ungdom (LTU)

Store avstandar og manglande bussruter kan vere ei hindring for deltaking på fritidsaktivitetar. Er du ungdom eller arrangør av ein aktivitet, og veit at det er behov for skyss?

Midlar til symjeopplæring

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring i barnehagen, kan no søkje om tilskot for 2022.

Noregs enklaste tilskotsordning for barn og unge- Frifond

Frifond støttar dei som vil gjere noko kjekt der dokke bur!

Sparebanken Vest- Frist 15. juni

Har du et prosjekt som venter på å bli realisert? Både lag og organisasjoner kan søke om prosjektmidler til gode formål – innen for eksempel kultur, sosialt ansvar, utdanning og tiltak som bidrar til levende lokalsamfunn.

Søk midlar frå Solofondet! Frist 15. mai!

Søknadsskjemaet opna 4. april. Alle mellom 16 og 25 år kan søke

Søk om midlar frå SFE innan 15.august

Lag og organisasjonar i fylket kan søke Sogn og Fjordane Energi om sponsormidlar til samfunnsnyttige tiltak som aukar bulyst og glede for allmennheita.

Tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina (20.mai)

Frivillige organisasjonea kan få stønad frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant barn, unge og vaksne som kjem til Noreg!

Tilskot til lokale grendahus

Huset i Bygda! Her kan lokale grendahus søkje om pengar til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde hus.

Zuccarellostiftelsen: Keep me playing

Både enkeltpersoner og idrettslag og klubber kan søke støtte for å halde barn og unge i aktivitet!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal