FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Tilskot frå ungdom og fritid-- 01.06.23

Ungdom og Fritid delar kvart år ut over 10 millionar kroner til våre medlemma. Pengane går til ungdommen sine lokale aktivitetar.

Ungdom og Fritid forvaltar spelemidlar frå Kulturdepartementet. Ungdom og Fritid delar ut midlane til våre medlemmar gjennom stønadsordninga «Ungdom og Fritids Fond».  

Klubbar som er medlem av ungdom og fritid kan søkje!

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal