FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Søknadsfrist 01.12.23

Vestland fylkeskommune delar ut midlar som skal medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

LES MEIR HERFrivillige lag og organisasjonar som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremjande tiltak for friluftsliv kan søke!

Deler av tilskotet kan nyttast til innkjøp av enkelt utstyr og materiell, som medverkar til å fremje den friluftslivsaktiviteten som det blir søkt om tilskot til. Det kan vere til dømes fiskestenger, kompass, eit avgrensa tal enkle telt og liknande. Informasjonstiltak om rettar og pliktar etter allemannsretten kan òg få tilskot.

Fylkeskommunen gir ikkje tilskot til kostnadskrevjande utstyr, utstyrssentralar og liknande.Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal