FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Svar på kommunen si undersøking om reiseliv!

Kva synes du om turisme og reiseliv i Stryn kommune? Svar på undersøkinga innan 27.august

Stryn kommune utfører denne sommaren ei rekkje datainnsamlingar, m.a. trafikkteljingar og destinasjons- og naturkartlegging og ei digital innbyggarundersøking. Svara utgjer ein del av politisk kunnskapsgrunnlag for handsaming av cruisekai nr 2, samt eventuelle andre spørsmål kring reiseliv. QR-koden og lenkja fører deg til kommunen si digitale innbyggarundersøking og det tek om lag 15 minutt å svare. Undersøkinga gjeld staden der du bur sortert på postnummer/grend, samt nokre generelle spørsmål for heile kommunen. trykk her for å svare.

I tillegg minner vi om at Nordfjordrådet og Visit Nordfjord òg utfører kartleggingar som gjeld heile Nordfjord og som vert viktige kunnskapsbasar for arbeidet. Det er difor fint om du tek deg tid til å svare på desse òg. HER

På førehand takk for hjelpa, vi vonar på høg svarprosent på Stryn kommune si innbyggjarundersøking slik at sluttrapporten vert mest mogleg presis og dekkjande.

Svarfrist 27. august.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal