FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Vil du vere med å danne helselag i Stryn kommune?

Brenner du for gode møteplassar og god helse?

Nasjonalforeininga for folkehelsen er ein frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeiningar over heile landet. Våre mål er å fremje folkehelsa, finansiere forskning på hjarte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande. Nasjonalforeininga for folkehelse jobbar for aktuelle og fremtidsretta oppgåver som har betydningen for folkehelsa. Innsatsen vert finansiert med innsamla midlar og gåver.

Fylkeslaget ønskjer seg fleire lokallag i Sogn og Fjordane, og etterlyser ildsjeler i Stryn kommune som kan tenke seg å arbeide målretta med helsefremming. Målgruppa er både barn og eldre, demente og pårørande.

Sjekk ut Gloppen Helselag for å sjå kva dei gjer her: https://www.facebook.com/GloppenHelselag

Og heimesida til Nasjonalforeininga for folkehelse si nettside her: https://nasjonalforeningen.no/


Dersom du er interessert i å bli med i ei slik forening ta kontakt med jannike.sunde@stryn.kommune.no 


Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal