FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Vil du bli frivillig i hjelpekorpset?

Røde kors hjelpekorps arrangerar grunnkurs i Stryn over to kveldar

Grunnkurset "kvalifisert samband" er eit av dei obligatoriske kursa ein må ha for å vere med i hjelpekorpset. Dette blir arrangert over to kveldar, måndag 12. februar og torsdag 15. februar, frå kl 17.00-1500

Kurset er opent for alle i kommunen!

Påmelding og/eller informasjon kan du få ved å kontakt Johnny Rustøen 90140704 eller Kjartan Urne: 90024794

Flere nyheter

Vårryddedag 16.mars! Søk motivasjonsmidlar til strandrydding innan fredag 1.mars!

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp søppel i takt med at snøen smelter. Derfor arrangerast den nasjonale ryddedugnaden «Vårryddedagen» kvart einaste år. I år er datoen laurdag 16. mars. Vi i Fjordane friluftsråd oppfordrar derfor alle til å vere med på eit krafttak i ryddinga av marin forsøpling langs elver, innsjøar, strender, holmar og øyer – der du tenker at det trengs ei god opprydding etter at snøen har smelta. Om du ikkje har moglegheit til å rydde på sjølve vårryddedagen går det sjølvsagt fint å gjennomføre ryddinga før eller etter. Som drahjelp til frivilligheita lyser Fjordane Friluftsråd også i år ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her kan lag, foreiningar, skuleklasser og andre som gjennomfører ryddeaksjonar søke om midlar som skal dekke utgifter under aksjonen. Dette kan for eksempel vere utgifter til transport eller mat til dei frivillige. Sprei ordet, søk om motivasjonsmidlar og bli med på ryddedugnaden du også! Søknadsfristen for motivasjonsmidlar er 1. mars

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal