FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Vestland fylkeskommune delar ut frivilligpris!

Veit du om nokon som utmerker seg med frivillig innsats til beste for medmenneska og samfunnet i Vestland? Fristen for å nominere er 15. september.

Vestland fylkeskommune deler ut frivilligprisen for andre gong. I fjor gjekk prisen til Turboklubbane i Bergen og Hordaland turlag, for innsatsen dei gjer for berekraftig friluftsliv for barn. No er vi på jakt etter ein ny, verdig prisvinnar.

Frivilligprisen er på 50 000 kr, som skal brukast innan frivilligfeltet. Prisvinnaren avgjer kvar.

Prisen kan gå til ein person, organisasjon, ei gruppe eller foreining. Den eller dei som får prisen bør vere rollemodellar, førebilete og til inspirasjon for andre. Prisen kan ikkje gå til ein offentleg aktør. Målet med frivilligprisen er å motivere, synleggjere og verdsetje frivilligheita i Vestland. Han skal vere med og auke statusen til, interessa for og merksemda om frivillig arbeid.

Les meir, og nominer her!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal