FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Stryn kommune lagar frivillegpolitikk, og treng DITT innspel!

Bli med på innspelsmøte 15.juni på Låven på Visnes

I frivillegheita sitt år 2022, vart det gjennomført 5 dialogmøter i ulike bygder i kommunen, og mange utfordringar som vart diskutert var felles for dei ulike bygdene. Betre dialog og samarbeid med kommunen, var ein av tilbakemeldingane som gjekk igjen. Stryn kommune skal no utvikle og vedta eit frivillegpolitisk dokument for å bidra til og legge til rette for gode vilkår for frivillegheita.

Ein aktiv og engasjert frivilleg sektor er berebjelken for eit levande lokalsamfunn i Stryn kommune. For å gje frivillegheita gode vilkår til å utvikle seg, har kommunestyret vedteke at Stryn kommune skal jobbe meir med frivillegpolitikk. I første omgang skal ein arrangere ein innspelsmøte, 15. juni på låven til Visnes Hotell. Kommunen har inngått eit samarbeid med Frivillighet Norge som gjennomfører møtet saman med oss, og utarbeider ein rapport basert på innspela frå frivillegheita etter innspelsmøte. 

Den frivillegpolitiske planen skal peike på utfordringar, definere satsingsområde og legge føringar for korleis kommunen skal samarbeide med og legge til rette for ei mangfaldig frivillegheit.

Med på laget har kommunen fått med seg ei ressursgruppe med engasjerte frivillege frå dei ulike bygdene i Stryn. Representantane kjem frå Innvik, Utvik, Loen, Stryn sentrum, Oppstryn og Nordsida. Vi manglar framleis nokon frå Olden og Markane, og vi vil gjerne ha med fleire! Ressursgruppa hadde første møtet i midten av mai, og allereie då var det idemyldring og erfaringsutveksling på kva som kan gjere frivillegheita i kommunen endå betre!

Meld deg på, og bli med å utvikle retninga til frivillegheita i Stryn!


Kven kan kome? Du som er frivillig og har eit hjarte for lokalsamfunnet!

Kvar? Låven på Visnes, Stryn

Når? 15.juni kl 1700-1930

Vi kan nås på epost: post@frivilligstryn.no, maria.ulvedal@stryn.kommune.no eller jannike.sunde@stryn.kommune.no

 

Og hugs å følgje med på www.istryn.no når vi legg ut nyhender knytt til frivillegheitsarbeidet.

 


Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal