FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Samtalegruppe for pårørande til personar med demens

Stryn kommune arrangerar samtalegruppe for pårørande til personar med demens, tysdag 30. mai kl. 19.30, på Buketten Stryn omsorgssenter.

Er du eller nokon av dine nærmaste ramma av sviktande hukommelse eller demenssjukdom? Ved å delta i ei pårørandegruppe kan ein dele erfaringar om måtar å mestre kvardagen og familielivet på.  Ei samtalegruppe er ein arena der det er mogleg å setje ord på tankar, kjensler og opplevingar.

Påmelding innan tysdag 23. mai til Anita Skarstein tlf 948 25 979
anita.skarstein@stryn.kommune.no

Les meir her

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal