FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Samtalegruppe for pårørande til personar med demens

Stryn kommune arrangerar samtalegruppe for pårørande til personar med demens, tysdag 30. mai kl. 19.30, på Buketten Stryn omsorgssenter.

Er du eller nokon av dine nærmaste ramma av sviktande hukommelse eller demenssjukdom? Ved å delta i ei pårørandegruppe kan ein dele erfaringar om måtar å mestre kvardagen og familielivet på.  Ei samtalegruppe er ein arena der det er mogleg å setje ord på tankar, kjensler og opplevingar.

Påmelding innan tysdag 23. mai til Anita Skarstein tlf 948 25 979
anita.skarstein@stryn.kommune.no

Les meir her

Flere nyheter

Vårryddedag 16.mars! Søk motivasjonsmidlar til strandrydding innan fredag 1.mars!

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp søppel i takt med at snøen smelter. Derfor arrangerast den nasjonale ryddedugnaden «Vårryddedagen» kvart einaste år. I år er datoen laurdag 16. mars. Vi i Fjordane friluftsråd oppfordrar derfor alle til å vere med på eit krafttak i ryddinga av marin forsøpling langs elver, innsjøar, strender, holmar og øyer – der du tenker at det trengs ei god opprydding etter at snøen har smelta. Om du ikkje har moglegheit til å rydde på sjølve vårryddedagen går det sjølvsagt fint å gjennomføre ryddinga før eller etter. Som drahjelp til frivilligheita lyser Fjordane Friluftsråd også i år ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her kan lag, foreiningar, skuleklasser og andre som gjennomfører ryddeaksjonar søke om midlar som skal dekke utgifter under aksjonen. Dette kan for eksempel vere utgifter til transport eller mat til dei frivillige. Sprei ordet, søk om motivasjonsmidlar og bli med på ryddedugnaden du også! Søknadsfristen for motivasjonsmidlar er 1. mars

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal