FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Redd biene!

Ein tredjedel av dei norske bieartane står på Norsk raudliste for artar, korleis kan vi hjelpe biene?

Bier er ei gruppe insekter som lever av blomsterstøv (pollen) og nektar. Biene er pollinatorer. Det vil seie at dei overfører pollen mellom blomstrane på ein eller fleire planter, slik at plantane befruktes og nye frø kan dannes. Opptil 30 prosent av all maten vi et, kjem frå planter som er pollinert av bier.

Ei honningbie produserar ca ei teskje honning i løpet av sitt korte liv. For å produsere ein kilo må biene fly ein distanse som tilsvarar omtrent tre gonger rundt jorda. Tolv av artene har ikkje vore observert i Norge på 50 år, og er sannsynligvis utdøydd! Ganske mange av dei andre fins berre på nokre få stadar og står derfor i stor fare for å forsvinne heilt. 

Biene er heilt avhengige av pollen og nektar. Men når det blir store avstandar mellom blomsterengene, blant anna på grunn av moderne landbruk og sokalla monokulturer, strever dei med å finne mat. Gjengroing av kulturlandskap er også eit problem. Generelt er alt som gjer at blomsterenger forsvinn, dårlege nyhender for biene, det gjeld også sprøytemidlar og klimaendringar. 

Biehotell, insektvennlige planter, unngå plantevernmidlar og la hagen gro, er nokre av tiltaka du kan gjere for å bidra til å redde biene og pollinerande insekt. Blant anna så har Felleskjøpet delt ut gratis bievenlege frø til planting, som eit bidrag til å redde biene. Bli med i kampen du også!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal