FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Rapporten frå Frivillig Norge er klar!

15. juni inviterte Stryn kommune og Stryn Frivillegsentral til innspelsmøte om ønskjer og behov når det kjem til frivillegpolitikk i kommunen. Bjørn Lindstad representerte Frivillighet Norge og leia ettermiddagen gjennom workshop og idemyldring. Alle innspela vart samla til ein rapport som no er klar!

Rapporten som no er utarbeida skal bidra til å utforme eit politisk dokumentet som skal forankrast i kommunen. Det frivillegpolitiske dokumentet, eller planen, skal peike på utfordringar, definere satsingsområde og legge føringar for korleis kommunen skal samarbeide med og legge til rette for ei mangfaldig frivillegheit. 

Du kan lese rapporten her.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal