FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Ramsløksesong, men kvar kan du plukke?

På Vestlandet, Sørvestlandet og Sørlandet er det rikeleg av ramsløken, men likevel kan ein ikkje plukke overalt. Er området freda er det forbode å plukke ramsløk på same måte som andre plantar og tre i fredningsområder.

For å vere sikker på om du kan plukke plantar i området, kan du sjå etter fredningsskilt, eller sjekke ut artsdatabanken

Ramsløk har liknande innhaldsstoff som kvitløk, og blir då også kalla Nordens kvitløk. I tidlegare tider vart det rekna som uheldig å ha ramsløk i beiteområde fordi det kunne gje løksmak på mjølka. Blada bør brukast før planten går i blomst.  

Sjølv i ei rik li med ramsløk på Vestlandet, er det nokre reglar du bør følgje: 

  • Lat det alltid stå att nokre plantar. 
  • Ikkje dra opp plantane med løk og rot. Det er blada som smakar. 
  • Er det andre som alt har plukka der, finn ein annan stad. 
  • Ikkje plukk meir enn du treng. 
  • Trø forsiktig, ramsløk veks ofte i slitesvak skogbotn. 
  • Lær deg å sjå skilnad på ramsløk og liljekonvall. Sistnemnde er giftig. 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal