FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Har du idear eller meiningar om utviklinga av lokalsamfunnet vårt?

Stryn kommune skal til med arbeidet med kommunen sitt viktigaste styringsdokument når det gjeld den langsiktige utviklinga av kommunen, og angår alle som bur, lev, arbeidar og oppheld seg i kommunen.
  • Korleis skape gode lokalsamfunn?
  • Korleis planlegge for god helse?
  • Korleis skal Stryn utvikle seg mtp klimaspørsmål, næring og turisme?
  • Kor skal vi bygge og bu?
  • Korleis arbeide for eit godt liv i kommunen?
  • Korleis lage gode vilkår for det frivillege livet i Stryn kommune?


For å lese planprogrammet som ligg på høyring kan du trykke her: Planprogram for samfunnsplanen

Du kan sende inn dine innspel på skjema HER

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal