FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Gratis digitale førstehjelpskurs i mai

Det er nokre kjente symptom ved hjerteinfarkt, men ein kan også ha meir utydelige eller usikre symptom. Delta på gratis kurs, din kunnskap kan redde liv!

Dei digitale førstehjelpskursene varer i ca 1 time, og er opne for alle privatpersoner som ønskjer å tileigne seg litt ekstra kunnskap om førstehjelp og symptomer på alvorleg sjukdom.

Trykk på lenka for å delta på følgende tidspunkt:


Det kan vere snakk om liv og død – om du ikkje kan førstehjelp. Derfor er det nyttig med eit gratis førstehjelpskurs, slik at du kan kjenne att symptom og handle raskt. Mindre kjente symptom på hjarteinfarkt kan vere:

  • Nedsatt medvit eller medvitsløyse
  • Plutselig forvirring
  • Vanskeleg å puste eller svært tung pust
  • Smerter i brystet, som varer meir enn fem minutt
  • Strålande smerter ut mot venstre arm
  • Plutseleg uvanleg kraftig hodepine
  • Smerter, ubehag eller trykkjensle i mage og/eller bryst
  • Kjensle av press i arm, skulder eller mot kjeven.
  • Bleik, kald og klam hud
  • Plutseleg kraftløshet

Dersom eit eller fleire av desse punkta er gjeldande, så kan det vere eit hjarteinfarkt. For å avklare om det er alvorleg eller ikkje, er det viktig å ringe 1-1-3. 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal