FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Godt nytt år!

Vi ønskjer å takke for eit aktivt og innhaldsrikt 2023, og ser fram til eit minst like spennande 2024!

I 2023 var endeleg det frivillege livet tilbake i normal gange, uten å vere prega av korona og restriksjonar. Barn og unge har fått tilbake rutiner og fritidsaktivitetar, og dei fleste lag og organisasjonar kan tenke på planlegging og rekruttering framfor smittevern. Det har vore arbeida med frivillegpolitikk og inkludering i løpet av 2022, og nye aktivitetstilbod har sett dagens lys. I oktober var det stor folkefest i Strynehallen då Sparebanken Vest delte ut ein million kroner til ulike lag og foreiningar i Stryn. I tillegg har også andre bankar, stiftingar og fond delt ut av sine overskot til glede for innbyggarar i kommunen vår. 

Vi i "istryn" håpar at engasjementet blir med vidare inn i det nye året, og at ein søker midlar for å vidareføre aktiviteten til 2024. Tilskotsordningar kan du finne på tilskuddsportalen.no, eller på denne nettsida under fana "Tilskotsordningar". Og har du kanskje blitt inspirert til å bli frivilleg? Det fins alltid behov for din kunnskap eller eigenskapar, både smått og stort. Ta gjerne kontakt med frivilligsentralen i Stryn for å bli kopla på ei foreining, eller få tips dersom du vil starte opp noko som ikkje allereie fins. På denne nettsida kan du også sjå kva lag og organisasjonar som fins i kommunen vår. 

Vi oppfordrar alle som er med i ein organisasjon, og har arrangement i løpet av året, om å oppdatere profilen sin og nytte aktivitetskalenderen på istryn.no. Denne nettsida er ein nyttig ressurs for nye innbyggarar i kommunen som ønskjer å gjere seg kjent med kva aktivitetar lokalsamfunnet kan tilby. Det er også ein viktig portal for dei som ønskjer å bli frivillege, eller bidra inn mot eit lag eller ei foreining. Ved å bruke aktivitetskalenderen kan ein også unngå at populære aktivitetar blir arrangert på same tid. 

Då gjenstår det berre å seie takk for det gamle året, og lukke til med alle små og store aktivitetar og arrangement i 2024!

Flere nyheter

Vårryddedag 16.mars! Søk motivasjonsmidlar til strandrydding innan fredag 1.mars!

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp søppel i takt med at snøen smelter. Derfor arrangerast den nasjonale ryddedugnaden «Vårryddedagen» kvart einaste år. I år er datoen laurdag 16. mars. Vi i Fjordane friluftsråd oppfordrar derfor alle til å vere med på eit krafttak i ryddinga av marin forsøpling langs elver, innsjøar, strender, holmar og øyer – der du tenker at det trengs ei god opprydding etter at snøen har smelta. Om du ikkje har moglegheit til å rydde på sjølve vårryddedagen går det sjølvsagt fint å gjennomføre ryddinga før eller etter. Som drahjelp til frivilligheita lyser Fjordane Friluftsråd også i år ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her kan lag, foreiningar, skuleklasser og andre som gjennomfører ryddeaksjonar søke om midlar som skal dekke utgifter under aksjonen. Dette kan for eksempel vere utgifter til transport eller mat til dei frivillige. Sprei ordet, søk om motivasjonsmidlar og bli med på ryddedugnaden du også! Søknadsfristen for motivasjonsmidlar er 1. mars

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal