FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Frivillegheita sin dag!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillegheit!

Takk til alle frivillege i Stryn kommune! Takk til deg som trenar, køyrer, kokar og finn juletre til glede for bygda di. Til deg som finn fram nissedrakta på arrangementet for barn og unge. Til deg som øver, spela og synge. Til deg som bakar, strikkar og syr. Takk til alle som set fram stolar og bord, ryddar dei på plass igjen, måkar og strør. Og takk til deg som held orden i reknskapen. Takk til alle som står på, ute, inne, dag og natt, om det er ein gong, eller kvar veke heile året. Takk til deg som er frivilleg åleine, og til dokke som er ein heil gjeng.

Takk for at dokke bidrar til aktivitet, glede og tryggleik i bygda. 


Flere nyheter

Vårryddedag 16.mars! Søk motivasjonsmidlar til strandrydding innan fredag 1.mars!

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp søppel i takt med at snøen smelter. Derfor arrangerast den nasjonale ryddedugnaden «Vårryddedagen» kvart einaste år. I år er datoen laurdag 16. mars. Vi i Fjordane friluftsråd oppfordrar derfor alle til å vere med på eit krafttak i ryddinga av marin forsøpling langs elver, innsjøar, strender, holmar og øyer – der du tenker at det trengs ei god opprydding etter at snøen har smelta. Om du ikkje har moglegheit til å rydde på sjølve vårryddedagen går det sjølvsagt fint å gjennomføre ryddinga før eller etter. Som drahjelp til frivilligheita lyser Fjordane Friluftsråd også i år ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her kan lag, foreiningar, skuleklasser og andre som gjennomfører ryddeaksjonar søke om midlar som skal dekke utgifter under aksjonen. Dette kan for eksempel vere utgifter til transport eller mat til dei frivillige. Sprei ordet, søk om motivasjonsmidlar og bli med på ryddedugnaden du også! Søknadsfristen for motivasjonsmidlar er 1. mars

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal