FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Er du førebudd på å klare deg sjølv i ei krise?

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skjerpar rådet om eigenberedskap

Eigenberedskap handlar om å vere førebudd på ulike kriser og situasjonar, til dømes at ein er ei periode utan straum, vatn, internett, mobiltelefon og liknande. 

DSB anbefaler at flest mogleg er budde på å klare seg sjølv i veke ved kriser. Det er fordi kommunar, naudetatar og frivillege organisasjonar må  prioritere dei som ikkje klarer seg uten hjelp. Tidlegare var rådet at ein skulle vere sjølvberga i 3 dagar. Det andre som er nytt med råda er at ein har inkludert meir detaljerte råd om å vere kjeldekritisk til mediar i krise, og om opphaldsstadar i krise. Digitalisering, elektrifisering og kunstig intelligens fører til mange moglegheiter, men også til nye sårbarheiter. Krisesituasjoner er uoversiktlege, og informasjonen du får påverkar vala du tar. Ved å vere kildekritisk kan du unngå å bli lurt av falske nyhender og bidra til å stoppe spreiing av feilinformasjon. 

Sjekk også om det er tiltak du kan gjere for å halde deg trygg i ein storm eller flaumsituasjon, til dømes ved å ikkje ha høge tre, lause gjenstandar, eller om du kan førebu å leie vatn vekk frå huset. Les meir og sjå sjekklista for eigenberedskap.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal