FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Årets utlysing for inkludering av barn og unge er klar!

Søk BUFDIR- midlar innan 03.11.2023!

No kan du søke Bufdir om midlar gjennom «Tilskudd til inkludering av barn og unge» for 2024!

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle born og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskuddsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplasser, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er born og unge i alderen 0 til og med 24 år.


Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjoner kan søke om midlar, og søknadsfristen for tilskotsåret 2024 er 03.november 2023.

Les meir om utlysinga og vilkåra på Bufdir sine sider: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/


Kontaktpersonen i Stryn kommune er Jannike Sunde, og kan nås på e-post: jannike.sunde@stryn.kommune.no

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal