FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Årets Frivilligpris er kåra!

Frivilligprisen er delt ut for året 2023 til Bjørg Jorunn Vinsrygg Steen

Årets prisvinnar er den yngste gjennom tidene.
 Det kan også godt vere at ho er ein av dei som har lengst fartstid som frivillig her, i tillegg til leiarverv og drivkraft i vår kommune. I 44 år inkludert dei åra ho var vekke i utdanning vore frivillig og ei eldsjel. Gloppen og Hamar har hatt gleda av å ha vår vinnar i det frivillige virket der. 

Det heile starta rundt kjøkkenbordet i heimen. Ei mor som tende gnisten i å sjå urettferd i verda. 

Ho samla naboungar rundt same bordet og med hjelp av mor laga dei fine ting og selde desse tinga til inntekt for Redd Barna. 

Perleklubben besto i mange år, og heile tida med same mottakar av pengane dei samla inn. Barn hjelper Barn gjennom Redd Barna.

I tillegg skal vi nemne på rekk og rad:

Folkedansinstruktør i Stryn Ungdomslag 

Aspirantinstruktør Korps

Korleiar for fleire barnekor, ungdomskor og blandakor

Dirigent for Stryn skulekorps

Leiar for Stryn Ungdomslag

Instruktør for Babysong gruppa

Aktivitetsleiar på måndagsdiskotek for psykisk utviklingshemma

Oppmann i handball G 14

Teaterinstruktør for ulike oppsettingar

Medarrangør for kulturnatt

Soknerådet

Scenekunstlinja på Flo aktivitetsveke

Musikalsk leiar for Fargespel Stryn

Kasserer i Redd Barna Stryn

Som de høyrer, er barn og unge ein raud tråd gjennom alt arbeid denne personen har driv med alle desse åra. Dei aller fleste barn her i sentrum har vore i kontakt med henne i kulturlivet vårt. 

Kvar ei bygd skulle vore velsinga av ei kraft som 

BJØRG JORUNN VINSRYGG STEEN.

Stryn Frivilligsentral  og alle her i salen gratulerer så mykje med velfortent pris.

Foto: Roger Oldeide Fjordingen

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal