FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Aldaheim Kulturbygg 0 Jogeir M. Agjeld 90646553
Amcar Stryn Andre 0 Einar Terje Rake 91721650
Barnas Turlag Indre Nordfjord DNT 0
Bergsida Grendalag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Ulf-Magne Eikås 97112450
Blakset Hornmusikk Musikk 0 Janita Roset
Breidablik UL Ungdomslag 0 Solveig L. Rønne
Dysleksi Indre Nordfjord Andre 0 Ingunn Nytun 95249563
Erdal skulehus Kulturbygg 0 Bjørg Ladehaug 48004061
Faleide skulemuseum Kulturbygg 0 Kulturkontoret
Fjelli Ungdomslag Dans 0
Fjellrosa 4H 4H-lag 0 Malene Hopland 90298020
Fjellvarden Kulturbygg 0 Jon-Rune Heimlid 95768396
Fossekallen 4H 4H-lag 0 Anne Jorunn Brekke 91319498
Fryd teaterlag Teater 0 Torstein Tvinnereim 91713422
Gaupa 4H 4H-lag 0 Harald Røyrvik 48187797
Gildevangs vennar 0
Hardbagg IL Idrettslag 0 Elisabeth Strøm 99567720
Heimlund Kulturbygg 0 Svein Kvame 97519761
Hjelleklang Musikk 0 Beate Ø. Glomnes 97160949
HLF Eid/Hornindal/Stryn Andre 0 Karin Grodås Nesheim 90635695
Hogane Vel Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Svenn Arve Roset 99205021
Hornindal og Markane skyttarlag Idrettslag 0 Paul Andreas Hatledal 90035489
Indre Nordfjord Fjordhestlag Andre 0 Britt Fredlund 48137258
Innvik Bygdekvinnelag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0
Innvik Bygdeutvikling Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Lars Aage Hilde 91574965
Innvik Normisjon Kristne organisasjonar 0 Anna Marie Vatnamo
Innvik søndagskule Kristne organisasjonar 0 Kari Runde 91140876
Loen bogeskyttargruppe Idrettslag 0 Jan Ove Hogrenning 91848767
Loen karateklubb Idrettslag 0 Sissel Johannessen 98806877
Loen skyttarlag Idrettslag 0 Pål Johansen 90127012
Loen Utviklingslag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Haldor Hove 99090946
Loen/Rake 4H 4H-lag 0 Hildegunn Dragsund 91576452
Loen/Rake pensjonistlag Pensjonistlag 0 Perdis Sande Bødal 97143633
Markane IL Idrettslag 0 Eldbjørg Hatledal 97076695
Markane Ungdomslag Ungdomslag 0 Isak Fænn 47946892
Nordbygda og Rand skyttarlag Idrettslag 0 Roy Cato Hopland 41163523
Nordfjord fritidssenter Andre 0
Nordsida barnegospel Musikk 0 Maria Sølvberg 90608247
Nordsida søndagsskule Kristne organisasjonar 0 Sølvi Nyberg Bergset 91578907
Nytnaturen.no Friluft 0
Oldedalen 4H 4H-lag 0 Rune Myklebust 95923253
Oldedalen Bygdeutviklingslag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Jon Olav Kvamme 97190084
Olden barnekor Musikk 0 Elin E. Åbrekk 90157634
Olden Eldrelag Pensjonistlag 0 Olina Sunde 91398257
Olden Hornmusikk Kultur, musikkorps 0 Elise Skarstein 40099142
Olden laurdag- og søndagskule Kristne organisasjonar 0 Aud I. Aabrekk
Olden Singers Musikk 0 Gro Birgit Egset 91569608
Olden skyttarlag Idrettslag 0 Geir Flåten 90513064
Olden Soul-Children Musikk 0 Elin E. Åbrekk 90157634
Olden Soul-Teens Musikk 0 Elin E. Åbrekk 90157634
Oppstryn Bygdeutviklingslag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Astrid Palma Sandvik 91731163
Oppstryn Grendahus Kulturbygg 0
Oppstryn skyttarlag Idrettslag 0 Alf Terje Glomnes 90831813
Oppstryn Ungdomslag Ungdomslag 0 Per Tunold 95885736
Rake Grendalag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Stine Rake 97599871
Rand Grendahus P/L Kulturbygg 0 Ole Johnny Nesdal 91319497
Rand Ungdomslag Ungdomslag 0 Elisabeth Strøm 99567720
Randabygda Bygdekvinnelag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Anne Marie Holsvik 95137013
Segestads vener Kulturbygg 0 Marie-Johanne Folven 90122146
Småstrupane Musikk 0 Inga Bødal 40212672
Spelemannslaget Fjelljom Musikk 0 Arne M. Sølvberg 48151317
Sprell levande Utvik Kristne organisasjonar 0 Edith Kårstad 45439915
Stiftinga Gamle Innvik Ullvarefabrikk Kulturbygg 0 Dag Vanberg 90568952
Stiftinga Liatunet Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Dag Vanberg 90568952
Storesundegruppa Ungdomslag 0 Bjørn Rørtveit
Stryn alpin Idrettslag 0
Stryn barnekor Musikk 0
Stryn Bygdekvinnelag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Torbjørg Hoem 99091092
Stryn fotball Idrettslag 0
Stryn friidrett Idrettslag 0
Stryn hagelag Andre 0 Kjell Fjellkårstad 48088440
Stryn Historielag Sogelag 0 Vigdis Wiik Jacobsen 91392268
Stryn Husflidslag Husflidslag 0 Wendy Jansen 48101484
Stryn Idrettsråd Idrettslag 0 Gunnar Harstad 97573880
Stryn IOGT Kristne organisasjonar 0 Agathe Zoe Sunde 94804241
Stryn KFUK-KFUM Kristne organisasjonar 0 Jarle Hessevik 95724205
Stryn klatreklubb Idrett 0
Stryn Kunstlag Kunstlag 0 Unni Berge 90952296
Stryn kyrkjelege fellesråd Kristne organisasjonar 0
Stryn Linedance Musikk 0 Oddlaug Reed 40641649
Stryn Luftsportsklubb Idrettslag 0
Stryn Motorhistoriske Andre 0 Petter Skåre
Stryn Motorsportklubb Idrettslag 0 Steinar Aalberg
Stryn Musikklag Musikk 0
Stryn Normisjon Betania Kristne organisasjonar 0 Jan G. Skrivervik 91306634
Stryn og Hornindal pensjonistlag Pensjonistlag 0 Harald Risnes
Stryn Revmatikarlag Andre 0 Magnhild Berge 41657111
Stryn RK Besøksteneste Andre 0 Kjellfrid Holko 97174256
Stryn Rotary Andre 0
Stryn Røde Kors Andre 0 Per Eilert Ommedal 90068647
Stryn Røde Kors Omsorg Velferdstiltak 0
Stryn skulekorps Musikk 0 Viviann Tvinnereim 99321534
Stryn skyttarlag Idrettslag 0 Lasse Nedreberg 48214211
Stryn Ten Sing (Sight Sing) Musikk 0 Guro P. Enerhaug 98802257
Stryn turn Idrettslag 0 Arve Aaning 91630599
Stryn Turn og IL Idrettslag 0
Stryn UL Ungdomslag 0 Bjørg Jorunn Vinsrygg Steen 48073275
Stryn Ungdomsråd Kultur 0 Mina Flo Håvik 45192070
Stryn/Hornindal jeger- og sportfiskarlag Andre 0 Olav Andersbakken 46764708
Strynehallen Idrettsanlegg 0 Strynehallen
Styrkhallen Idrettsanlegg 0 Terje Raftevold 41759948
Sunde Grendalag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Geir Flåten 90513064
Svarstad/Faleide Vel Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Even Nesje 90102737
Utvik Amigos Musikk 0 Leif-Tore Kårstad 90562739
Utvik barnekor Musikk 0
Utvik kulturminneforening Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Leidulv Kårstad 48144538
Utvik og Innvik skyttarlag Idrettslag 0 Espen Aarrberg
Utvik UL Ungdomslag 0 Aslaug Valaker 97109512
Utvik Vel- og Utviklingslag Bygdelag/Grendelag/Velforeningar 0 Kjell Bruland
Vardehall Idrettsanlegg 0 Eva Rake 99556469
Varden 4H 4H-lag 0 Andrine Sølvberg Teigen 46932120
Vevkjerringane Husflidslag 0 Sigrid Egdetveit Skarstein
Vikane idrettslag Idrettslag 0
Vikane Røde Kors Andre 0 Karin Kleppe
Vikane skulemusikk Musikk 0 Merethe S. Lyslo 90134827

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal