FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Opplev Friluftsskulen i Stryn og Innvik i sommar!

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi vil inspirere til at born og unge får eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Stryn Leirskule/Hydla klatrepark 28. – 30. juni

Dag 1: Oppmøte på den store parkeringsplassen langs elva på Øyravegen (på andre sida av elva for Nordfjord Caravan) kl 9, bli-kjend-leikar og orientering med kart og kompass, buss til Hydla klatrepark, buss tilbake og avslutning ved oppmøtestad.

Dag 2 : Oppmøte kl 9 ved same parkeringsplass langs elva ved Øyravegen, buss til Stryn Leirskule her kan vi plukke opp deltakarar på vegen, allemannsretten, leik og leiroppsett.

Dag 3 : Tur til Ulvedalsstøylen. Oppsummering og avslutning. Buss tilbake til Stryn (parkeringsplassen ved Øyravegen). Her kan deltakarar som bur langs vegen gå av før Stryn.

Pris: Påmeldingsavgifta er 950,-

PÅMELDINGSFRIST 21. juni 2022

Meld deg på her

nnvik 22. – 24. juli

Dag 1: Oppmøte ved moloen Gamlebryggja (ca 230m nord for Matkroken i Innvik) kl 9, tur med Olden Active, RIB, kajakk, krepseteiner og mat. Tilbake i Innvik til kl 15.

Dag 2 : Oppmøte kl 9 ved Skogstad Innvik, tur til Lyslostøylen med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Setje opp leir, leik, og matlaging.

Dag 3 : Pakke saman leir, allemannsretten, samarbeidsaktivitetar og retur til Skogstad Innvik. Oppsummering og avslutning.

Pris: Påmeldingsavgifta er 950,-

PÅMELDINGSFRIST 15. juli 2022

meld deg på her

Tidsmessige og praktiske rammer:
Friluftsskulen er eit dagstilbod for born og unge i kommunen og vil foregå i ulike naturmiljø. Over lengre avstandar nyttar vi buss for å kome til dei ulike lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og pliktar som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.
Undervisninga startar kl 9 og sluttar kl 15 den fyrste dagen. Dag 2 startar vi kl 9 og overnattar til dag 3. Dag 3 avsluttar vi kl 15. På overnatting der ein kan velje mellom telt, lavvo og hengekøye. Det er frivillig om ein ynskjer å overnatte.

Dagsplanar og innhaldet i undervisninga:
Friluftsskulen i år har plass til 20 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper. Vi veit at verforholda på Vestlandet er skiftande og vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Dagsprogramma er fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom vertilhøva vert for vanskelege.

Matstell:
Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj dei fyrste to dagane. Arrangøren syter for felles middag kvar dag. Ta med vaskbar kopp, fat og bestikk i plast eller tre (ikkje eingongs).

Alle må ha ein dagstursekk. Skikkelege fjellsko er heilt nødvendig for ferdsel i utmark.

Ei lita hugseliste over kva borna må ha med seg:
Sovepose
Liggeunderlag
Støvlar/fjellsko
Tursekk
Badetøy
Handkle
Toalettsaker
Ullundertøy
Mygghette/middel
Badesko/crocs
Drikkeflaske med vatn
Eventuelt; Fiskestang

Klesskift (Det er nok med 1 ekstra bukse, 1 ekstra genser, 1 t-skjorte, 2-3 par sokker og undertøy. Ein varm genser, vindjakke og pannebånd/lue. Samt noko å sove i, gjerne ull,- det kan vere kaldt om natta.) Dette tek du med i dagstursekken: Drikke, vindtett ytterplagg, gensar, lite sitjeunderlag, ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar. Ta med badetøy solbriller og evt. solkrem. Dersom det er meldt regn, regntøy.

Maks 20 barn så her er det er fyrste mann til mølla! Påmeldinga er bindande.

Foreldre er også hjarteleg velkomne til å vere med. Vi tek atterhald om å kansellere friluftsskular dersom det vert for få påmelde.

Ta gjerne kontakt med Anna Kobbeltvedt om du har spørsmål 😊
Telefon : 92 68 29 17 E-post: anna@friluftsrad.no

Flere dokumenter

Forslag til kandidat til Kulturprisen eller Ungdommens kulturstipend?

Stryn kommune ønskjer forslag til kandidatar som fortener Kulturprisen eller Ungdommens kulturstipend for 2022. Framlegga skal sendast skriftleg med grunngjeving til postmottak@stryn.kommune.no Frist for å sende inn forslag: 15. oktober.

Frivilligprisen Vestland 2022

Frivilligprisen Vestland skal delast ut for første gong i 2022. Du kan nominere kandidatar fram til 15. september. Frivilligprisen er på 50 000 kroner og skal brukast innan frivilligfeltet. Prisvinnaren avgjer kvar. Frivilligprisen blir delt ut på Kulturkonferansen Vestland i november.

Fylkeskommunen opnar vidaregåande skular for elevar og frivillig sektor

Voss Gymnas blir skuleåret 2022/23 pilotskule for ei ordning med open skule og gratis utlån til frivillige organisasjonar. Målet er ei permanent ordning ved alle vidaregåande skular frå hausten 2024.

Hald av datoen- 1. oktober

Laurdag 1. oktober feirar vi frivillegheita i kommunen vår, i Stryn kulturhus!

Høgskulen i Vestland kjem til Stryn

Korleis utvikle sterke lokalsamfunn?

Inkluderende rekruttering av frivillige- 24.aug digitalt kurs

2022 og Frivillighetens år er offisielt i gang! Mange frivillige organisasjoner trenger flere frivillige i tiden som kommer. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige både i løpet av de neste ukene og i årene som kommer?

kurs for frivillege og eldsjeler i Stryn

Den 1.oktober er det tid for påfyll og inspirasjon for alle våre frivillege, og dei som er nysgjerrige på det frivillege arbeidet som skjer i kommunen. Vi får blant anna besøk av Tilskuddsportalen til Stryn Kulturhus

Nordfjord frivillegfestival- onsdag 22.juni!

Her blir det aktivitetar, god mat og herlige møte mellom mennesker, lag og organisasjonar! Eksersisplassen 15.00-17.30

Ny tilskotsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Du kan også søkje tilskot til prosjekt eller eingangsutgifter. Det er opna for søknadar og søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Opplev Friluftsskulen i Stryn og Innvik i sommar!

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi vil inspirere til at born og unge får eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Oppsummering frå møtene

Etter 5 møter med frivillege lag og organisasjonar, har vi laga ei oppsummering av tilbakemeldingane vi fekk. 46 personar møtte på denne turneen. Det var eit stort engasjement på alle møtene, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger på korleis de som engasjerte sambygdingar har det, og korleis de tenker frivillighet.

Rapport om rekruttering til frivillegheit

Frivilleghet Norge har utarbeida ein rapport om auka deltaking, rekruttering og mangfald i det frivillege samfunnslivet.

Røde kors arrangerer kurs for inkludering av flyktningar

Bli flyktningguide! Delta på Røde Kors flyktningguide-kurs torsdag 09.juni kl 18-21 i lokala til Stryn vaksenopplæring.

Vestland fylkeskommune inviterar til frivilligkonferansen 18.juni

Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Vestland fylkeskommune inviterar til konferanse i Sogndal! Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland i Sogndal 18. juni

«Snu motgang til medgang», eit foredrag frå Marius Løken

Marius overlevde det omtala Halloween-drapet i 2011, og hendinga er grunnlaget i Marius si fortelling om vegen tilbake. Han kom seg på beina etter 20 knivstikk og eit liv som vart totalt endra.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal