FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Gjensidigestiftinga- Aktiv fritid for alle 2023

Lag og foreiningar som vil gjere ein innsats for å inkludere fleire i organiserte fritidsaktivitetar der dei bur, kan no søke om stønad! Gjensidigestiftinga ønskjer spesielt å støtte tiltak for å rekruttere fleire frivillege til organiserte fritidsaktivitetar, dette er naudsynt for å tilby mangfold og utvikling av tilboda. Frist for tilskotet er 01.september!

Formålet er rekruttering til det frivillege fritidstilboda. Å vere frivillig kan vere av stor betydning også for den som deltek, i form av tilhøyre og moglegheita til å gje noko til andre.

Les meir om tilskotet 

Flere dokumenter

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal