FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Frivillegfestival i Nordfjord- onsdag 22.juni!

Her blir det aktivitetar, god mat og herlige møte mellom mennesker, lag og organisasjonar! Eksersisplassen 15.00-17.30


 Vi vil markere og feire frivilligheta med ein festival for inspirasjon, nye bekjentskaper og glede!
 Her blir det rom for å ha stand, utstilling, smakebitar av mat og/eller aktivitetar,  framvisning m.m.
 Ein ypparleg sjanse for å rekruttere medlemma og for folk til å finne seg ein hobby!

 Alle lag og organisasjonar som er med på Nordfjord Frivilligfestival er med i ei trekning av ein pengepremie på kr 10.000!!


Vi gleder oss! 😊
 
 Gloppen frivilligsentral: post@gloppen.frivilligsentral.no, tlf 92120505 

Stryn frivilligsentral: post@frivilligstryn.no, tlf 97154722 

Selje frivilligsentral: post@selje.frivilligsentral.no, tlf 95869223 

Bremanger frivilligsentral: frivilligsentralen@bremanger.kommune.no, tlf 95989319 

Eid frivilligsentral: post@eid.frivilligsentral.no, tlf 41460042 

Vågsøy frivilligsentral: frivilligsentral@kinn.kommune.no, 90746471

Flere dokumenter

Frivillegfestival i Nordfjord- onsdag 22.juni!

Her blir det aktivitetar, god mat og herlige møte mellom mennesker, lag og organisasjonar! Eksersisplassen 15.00-17.30

Nasjonal rapport om rekruttering til frivillegheit

Frivilleghet Norge har utarbeida ein rapport om auka deltaking, rekruttering og mangfald i det frivillege samfunnslivet.

Ny tilskotsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Du kan også søkje tilskot til prosjekt eller eingangsutgifter. Det er opna for søknadar og søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Opplev Friluftsskulen i Stryn og Innvik i sommar!

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi vil inspirere til at born og unge får eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Oppsummering frå møtene

Etter 5 møter med frivillege lag og organisasjonar, har vi laga ei oppsummering av tilbakemeldingane vi fekk. 46 personar møtte på denne turneen. Det var eit stort engasjement på alle møtene, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger på korleis de som engasjerte sambygdingar har det, og korleis de tenker frivillighet.

Røde kors arrangerer kurs for inkludering av flyktningar

Bli flyktningguide! Delta på Røde Kors flyktningguide-kurs torsdag 09.juni kl 18-21 i lokala til Stryn vaksenopplæring.

Vestland fylkeskommune inviterar til frivilligkonferansen 18.juni

Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Vestland fylkeskommune inviterar til konferanse i Sogndal! Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland i Sogndal 18. juni

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal